Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
[ ]

Tijd


Lerendenken.eu
Deze educatieve website hoort bij de vakdidactische publicaties "leren denken met economie" en "leren denken met bedrijfseconomie". Deze boeken representeren mijn visie op leren. Deze website biedt ondersteuning bij deze methode - en geeft geregistreerde leden toegang tot extra, full-color lesmaterialen. Registratie is gratis.

Visie

In ons onderwijs leggen we vaak nadruk op ‘zelfstandig leren’, maar helaas komt er van dit zelfstandig léren in de praktijk vaak weinig terecht. We laten de leerling graag zelfstandig wérken, waarbij ‘zelfstandig’ vaker ‘individueel’ dan ‘naar eigen inzicht vanuit een gerichte strategie’ betekent – en dat is jammer. Leerlingen die ‘individueel werken’ gaan immers lang niet altijd actief op zoek naar een ideale manier van aanpak of naar een passende oplossingsstrategie, maar zijn vaak in grote stappen snel thuis. Naast het leren beheersen van de leerstof wordt in de geschetste opdrachten in de "leren-denken-publicaties" daarom nadrukkelijk aandacht besteed aan het laten nadenken van leerlingen over het eigen leren – en om aan dat reflecteren een waarde te hechten, zodat zij hun eigen leerproces beter leren beheersen. Want dát is een belangrijk aspect van het échte zelfstandig leren: het kunnen analyseren van de eigen denkprocessen, het kunnen beoordelen van het eigen handelen en dat van medeleerlingen en daaruit belangrijke leerconsequenties trekken voor de toekomst. Hierdoor wordt in grotere mate betekenis gegeven aan de leerstof. Leerlingen ontwikkelen immers een instrumentarium om hun eigen denkvaardigheden te benoemen en te verbeteren, terwijl zij bezig zijn met opdrachten die een directe koppeling bevatten tussen kennis en vaardigheden.

Eind 2014 / begin 2015 zijn nieuwe drukken verschenen van zowel het boek 'leren denken met economie' als van het boek 'leren denken met bedrijfseconomie'. Wilt u één van beide boeken bestellen, neem dan contact op met de stichting Omgeving en Educatie via 06-55376343.Deze site

Op de site kunnen gebruikers van 'Leren Denken'-boeken en anderen aanvullende bronnen downloaden. Dat gaat via de knop DOWNLOADS. Ook zijn diverse artikelen van Roel Grol na te lezen onder de knop PUBLICATIES.

Bezoek ook http://lerendenkenmetaardrijkskunde.nl/ voor andere interessante boeken in de 'leren-denken'-reeks.

Deze site maakt mogelijk gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken gaat u daarmee akkoord.
all contents, unless indicated otherwise, are property of Roel Grol